“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Iorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica românească

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVI, Section Analize, evocări, p. 33-50
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Abstract:[Iorgu Iordan: Research directions in Romanian linguistics]
During the Iaşi period of his research activity (1926–1946), the great Romanist Iorgu Iordan has innovated by overcoming the Neogrammarian “positivism”. This orientation was manifested, especially through his vision on the way Romanistics’ evolution was being studied (Introduction to the Study of Romance Languages..., 1932, a work which had been translated and adapted in many foreign languages) and through the interest for the present forms of spoken Romanian, such as phonetics, morphology, syntax and vocabulary following the tendencies shown in the language use (Contemporary Romanian. A Grammar of ‘Mistakes’, 1943). The same vision is also perceived in his research of “linguistic” stylistics following the general model designed by Ch. Bally in opposition with traditional stylistics called “literary” (The Stylistics of Romanian, 1944). The author also emphasizes Iorgu Iordan’s interest to researching the Romanian subdialects, envisaged through the development of linguistic geography, and the general image due to linguistic atlases.
Key words:Neogrammarian positivism, Romanistics, linguistic stylistics, subdialects, linguistic geography, linguistic atlases
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 25

1Daniela ButnaruIorgu Iordan, toponimistALIL, LVI, 512016pdf
html
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
4Doina HreapcăStatutul lingvistic al sudului Moldovei. Ipoteza unui vechi „dialect carpatic de sud-est”ALIL, XLII-XLIII, 872002-2003pdf
html
39Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
81Eugeniu CoșeriuLingvistica integralăEditura Fundației Culturale Române1996
38Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
16Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
II. Limbajul poeziei culte
Editura Academiei1985
34Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
3Doina HreapcăDerivate cu sufixul -aş (ă) în graiurile din sudul MoldoveiALIL, XXV, 1211976pdf
html
148Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
75Ion CoteanuStilistica funcţională a limbii române
I. Stil, stilistică, limbaj
Editura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
19Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
15Iorgu IordanAlexandru I. PhilippideEditura Științifică1969
67Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
79Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
178Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
35Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
46Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
5Gavril IstrateNoțiunea „femeie stricată” și terminologia animalăBIFR, XI-XII, 4711944-1945
69Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
27Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000
11Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
16Alexandru PhilippideUn specialist român la LipscaTipografia „Dacia”1910
95Alexandru PhilippidePrincipii de istoria limbiiTipografia Națională; Editura Academiei1894; 1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: