“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Numele în Biblie

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 165-179
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Deosebit de complex şi de variat, avînd numeroase implicaţii de ordin lingvistic, conceptual şi cu profunde urmări la nivel spiritual, procesul numirii în Biblie este în măsură să reflecte multiple aspecte ale mentalităţii de la baza acestei scrieri. Din numeroasele situaţii de numire care apar în Biblie decurge o multitudine de aspecte care generează o varietate de tipologii. La rîndul lor, acestea marchează, cu destulă coerenţă, trăsăturile fundamentale pe care produsul unei spiritualităţi le are, produs care decurge în mod organic din acea spiritualitate. Proporţiile impuse de studiul de faţă au făcut ca, în cele ce urmează, să extragem şi să analizăm doar cîteva aspecte, care pot fi considerate relevante în înţelegerea substratelor procesului de numire.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 10

References in this publication: 1

61Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: