“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Limba română și limbile slave. Influențe reciproce – Cazul particular al graiului carașovean

Author:
Publication: Qvaestiones Romanicae, V, Section Limba și literatura română, p. 260-273
Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (ediţia a V-a / 24-25 iunie 2016)
Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (Fifth Edition / 24-25 of June 2016)
Coordonator / Coordinator: Valy Ceia
p-ISSN:2457-8436
Publisher:„Jozsef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged; Editura Universității de Vest din Timișoara
Place:Timișoara
Year:
Abstract:
  • [Romanian and Slavic languages. Mutual influences – The particular case of the carașovean idiom]
    This article is entitled Romanian and Slavic languages. Mutual influences. It includes three parts suggestively named: Bilingualism, The influence of Serbo-Croatian on the Romanian language and The influence of Romanian language on the Serbo-Croatian language, each of these based on theoretical information, brought in foreground by various researchers, but also based on some concrete examples (lexical level). The article proposes to clarify some aspects regarding the mutual influences between the old Serbo-Croatian language (nowadays a clear distinction being made between the Serbian and the Croatian language) and the Romanian language, but also explaining the relatively small number of word loans from one language to another. This study also surprises a few aspects of grammatical order (regarding morphology), diverse attempts of establishing etymologies in Romanian language of words existent in our days, such as attempts to demonstrate the relations between the Romanian, Latin and Serbo-Croatian language.
  • Articolul de față este intitulat Limba română și limbile slave. Influențe reciproce. Cuprinde trei părți denumite sugestiv: Bilingvismul, Influența limbii sârbocroate asupra limbii române și Influența limbii române asupra limbii sârbocroate, fiecare dintre acestea bazându-se pe informații de ordin teoretic, aduse în prim-plan de către diverși cercetători, dar și pe câteva exemple concrete (de nivel lexical). Articolul își propune să lămurească anumite aspecte legate de influențele reciproce dintre vechea limbă sârbocroată (astăzi făcându-se o distincție netă între limba sârbă și limba croată) și limba română, dar și pe explicarea numărului relativ mic de împrumuturi dintr-o limbă în cealaltă. Studiul de față surprinde și câteva aspecte de ordin gramatical (cu privire la morfologie), diverse încercări de stabilire a etimologiilor unor cuvinte existente în limba română până în zilele noastre, precum și unele încercări de demonstrare a legăturilor dintre limbile română, latină și sârbocroată.
Key words:
  • bilingualism, influence, morphology, etymology, Serbo-Croatian
  • bilingvism, influență, morfologie, etimologie, sârbocroată
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
184Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: