“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Restricţii semantice privind transformările diateziale

Author:
Publication: Revistă de lingvistică și știință literară, LI (1-2), Section Semantica limbii, p. 67
p-ISSN:0236-3119
Publisher:Academia de Științe a Moldovei
Place:Chișinău
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 5

204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
40Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
41Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
3Dana ManeaConsiderații asupra verbelor fals tranzitiveSCL, XLI (4), 3331990
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: