“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Gramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba veche

Author:
Publication: Limba română, LXV (1), Section Gramatică, p. 74
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:[Grammaire des noms animés dans le roumain – analyse particulièrement à la langue ancienne]
L’auteur reprend la discussion du «genre personnel» tel qu'il se manifeste dans le roumain ancien. Conçu comme une étude de synthèse, l’article suit, sur un corpus riche de roumain ancien, les caractéristiques de la classe des noms animés/ personnels. L’auteur examine l'expression de ces traits en fonction de la position du nom dans la «hiérarchie des animés». Les marques différentielles de la classe des noms animés / personnels sont clairement présentes dans les textes du XVIe siècle. Dans l’évolution ultérieure vers le roumain moderne, leurs manifestations se stabilisent et, parfois, se renforcent. L’article souligne le fait que ce qui individualise le roumain est non seulement l’existence des traits grammaticaux spécifiques de la classe des noms animés, mais également la corrélation avec des traits distinctifs des noms inanimés (le gendre neutre ne contient que des inanimés).
Key words:
  • română veche, animat / personal, ierarhia animatului, gramatica animatelor, gramatica inanimatelor, evoluţie
  • roumain ancien, animé, personnel, hiérarchie des animés, grammaire des animés, grammaire des inanimés
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 25

64Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
10Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 1592013pdf
html
27Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
52Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Georgiana-Andreea ȘovarNume de rudenie cu flexiune specială în limba română vecheDirecții, I, 2452012pdf
54Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
6Gabriela Pană DindeleganPe marginea a două norme sintactice ale Grupului prepozițional: „prezența” articolului hotărât în grupul Prepoziție + Nominal și construcția prepoziției întreBrâncuș, 1872010
170Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
51Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
173Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
23Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
67Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
85I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
81Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
133Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
336Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
36Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: