“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Topica în limbile rusă şi română

Author:
Publication: Romanoslavica, XLV, p. 131
p-ISSN:0557-272X
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

1Adrian ChircuObservații asupra relației de subordonare prin aderențăStudia UBB, XLV (1)2000
24G. GruițăAcordul în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1981
147Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
11Vasile ȘerbanTeoria și topica propoziției în româna contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974
29Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: