“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Structura dialectală a dacoromânei în concepţia lui Sextil Puşcariu

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXX, p. 347
Lucrările celui de-al III-lea Simpozion Național de Dialectologie (Iași, 5–6 octombrie 1984)
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: