“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dispariții și suprapuneri lexicale

Author:
Publication: Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folklor, III (1), p. 82
Publisher:Atelierele SOCEC&CO
Place:București
Year:

Citations to this publication: 5

1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Ion ZaporojanDespre „conflictul” dintre omonimeRLSL, L (1-2), 602008pdf
0Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
0Nicolae CorlăteanuRepere din istoria filologiei române interbeliceLRM, IV (3), 1161994pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].