“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nominalized structures in Old Romanian

Author:
Publication: Linguistica Atlantica, 33 (2), p. 110-122
Thematic volume: Old Romanian: Diachronic syntax and semantics
p-ISSN:1188-9932
Publisher:Atlantic Provinces Linguistic Association
Place:Newfoundland
Year:
Abstract:This paper provides a diachronic and descriptive view of the verb based nominalization in Romanian. The discussion brings together a few overall observations on the most salient syntactic features of event (understoodin a broad sense, denoting actions, states, etc.) and agent nouns in Old Romanian.
Key words:argument, aspect, case, nominalization
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 26

9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
21Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
61Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
25Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
4Maria Stanciu IstrateDerivate neobişnuite într-un text românesc din a doua jumătate a secolului al XVII-leaLR, LXI (1), 372012pdf
html
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
82Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
10Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
5Maria IliescuLa grammaticalisation de l’expression du déterminant d’appartenance en ancien français et en roumainRRL, LI (2)2006pdf
html
173Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
178Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
130Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
148Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
124Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
187Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
55Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
69Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
1Maria Iliescu, Liliana MacarieSchiță de evoluție a declinării în latina tîrzieSCL, XVI (4), 4691965
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
191Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
105I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
46Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: