“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Trăsături ale graiului moscopolean reflectate în limba scrierilor aromânești din secolul al XVIII-lea

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LVIII (1), p. 17-26
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:

Citations to this publication: 2

1Nicolae SaramanduConsideraţii asupra graiului aromânilor fărşeroţiFD, XXXVI, 1272017pdf
html
3Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].