“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

De babel à la (dé)babélisation : une nouvelle famille lexicale

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 305-320
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:În limba franceză au apărut o serie întreagă de derivate cu prefixe şi sufixe având ca bază radicalul Babel (cu referire la celebrul turn legendar), care compun o bogată familie de cuvinte, constituită recent; ansamblul lexical în discuţie numără adjective (babélique, anté-babélique, prébabélique, post-babélique, néo-babélique, non-babélique; babélien, anté-babélien, pré-babélien, post-babélien; babelesque, babélisé; babélisant), substantive (le babélien, les Babéliens, babélisme, babélisation, débabélisation), verbe (babéliser, se babéliser, débabéliser, rebabéliser) şi un adverb (babéliquement). Analiza se bazează pe un corpus oferit de Internet, dicţionarele limbii franceze neînregistrând decât câteva formaţii lexicale mai vechi din limba literară (babélique, babélien, babelesque, babélisme).
Language: French
Links:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].