“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspects de la modalité épistémique en roumain et en français

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 215-231
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Acest articol abordează problema frazelor modalizate cu a putea, pe de o parte, şi cu prezumtiv, pe de altă parte, în română prin comparaţie cu franceza, care poate şi ea folosi verbal modal sau o formă temporală cu valoare modală – viitorul. Se analizează într-o primă etapă diferenţa de interpretare între construcţiile cu a putea la perfect compus în cele două limbi: franceza manifestă o mai mare flexibilitate, admiţînd interpretarea epistemică în aceste construcţii. În analiza propusă, diferenţa de interpretare decurge dintr-o diferenţă sintactică generală în structura frazei modalizate, aceea că modalele în română au construcţii bi-propoziţionale, selecţionînd un verb la conjunctiv. În construcţiile mono-propoziţionale, româna admite uneori şi această interpretare, dacă verbal subordonat este un inacuzativ, un pasiv sau a fi cu un grup adjectival. Se ajunge astfel la ideea că interpretarea epistemică se bazează pe doi parametri: nivelul la care este inserat verbul modal şi structura de ridicare. Aceiaşi parametri se pot identifica şi în perifraza de prezumptiv, care împărtăşeşte cu construcţia cu verb modal interpretările epistemică şi evidenţială. Se susţine ideea că rolul lui a fi în cele două construcţii este acelaşi, de a declanşa ridicarea subiectului, păstrînd interpretarea epistemică a unei construcţii impersonale de bază.
Language: French
Links:

Citations to this publication: 1

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].