“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Les déterminants et leur acquisition dans trois langues : le français, le roumain, le néerlandais

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 197-213
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:În acest articol explorez şi compar rolul articolelor în limbile franceză, română şi olandeză. Prezint scurt teoria expusă de Chierchia (1998) şi Chierchia et al. (1999) privind diferenţa funcţionării articolelor în limbile romanice şi germanice şi consecinţele ei pentru achiziţia articolelor. Discut câteva publicaţii în care sunt prezentate date care infirmă parţial această teorie. Apoi, pe baza unei comparaţii ale articolelor în cele trei limbi considerate aici, formulez o ipoteză privind învăţarea lor în limbile respective de către copiii învăţând limba maternă şi adulţii învăţând o limbă străina. Această ipoteză postulează că articolele s-ar învăţa cel mai repede în franceză şi cel mai încet în olandeză. Datele din cercetări anterioare şi date din cercetările mele recente confirmă parţial această ipoteză. Ele arată că procesul de achiziţie a articolelor în limba maternă (mono- şi bilingvă) urmăreşte un alt parcurs decât achiziţia de către cei care o învaţă ca limba a doua sau străină. Copiii mici cunosc un stadiu de nefolosire a articolelor care nu se produce în procesul de învăţare L2. În schimb, copiii par să nu aibă probleme cu achiziţia genului în L1, spre deosebire de cei învăţând L2, care fac multe greşeli în acest domeniu. Un caz aparte formează limba olandeză L1, unde şi copiii au probleme cu achiziţia genului. Propun că asta este cauzat de inputul în limba olandeză, care facilitează generalizarea genului masculin-feminin în detrimentul genului neutru. Rezultatele găsite în L2 confirmă ipoteza Full Transfer Full Access.
Language: French
Links:

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].