“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Apoi = Puis – statut et fonctionnement discursif

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 167-177
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Prezentul articol este consacrat analizei statutului şi funcţionării în discurs a adverbelor rom. APOI şi fr. PUIS. Înscriindu-se în seria adverbelor care marchează ordinea temporală a enunţurilor, respectiv pe urmă, după aceea, în sfârşit, şi – fr. ensuite, après (quoi), enfin, et, APOI şi PUIS se individualizează prin următoarele caracteristici: au statut de conectori specifici pentru marcarea ordinii progresive; se opun, ca forme ce conţin indicatori direcţionali forte, formelor temporale şi relaţiilor de cauzalitate dintre procese, care au statut de indicatori direcţionali slabi pentru interpretarea ordinii temporale; evocă un interval relativ mic care separă cele două enunţuri înscrise în discurs în relaţie de succesiune; contribuie la realizarea coerenţei discursului. APOI prezintă o mai mare mobilitate în frază decât eteronimul francez PUIS.
Language: French
Links:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].