“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

The Morphologization of Adverbs – an Instance of Grammaticalization

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LXII (1), p. 57-71
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze date de lingvistice care sunt relevante pentru studierea formării adverbelor în limbile romanice şi în limba engleză. Se investighează evoluţia formării adverbului în limba engleză drept caz de gramaticalizare secundară şi concluzionăm în concordanţă cu Norde (2009) că sufixul englezesc -ly este un afix derivaţional ce devine unul flexionar. În cazul limbilor romanice, dezbaterea are loc pe marginea chestiunii dacă afixul -mente exte caz de compunere sau afixare la nivel de sintagmă. Româna este analizată în acest context ca fiind o limbă parţial adverbială (în sensul lui Swan 1997) deoarece, pe de o parte, are mai multe afixe de formare a adverbelor, care sunt restrânse ca distribuţie unor anumite clase de adverbe sau unor anumite contexte, şi, pe de altă parte, are un număr mare de adverbe derivate prin sufixare zero din adjectivul ce corespunde adverbului.
Language: English
Links:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].