“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Romanian Manner Adverbs – Syntactic Positions

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LXIII (2), p. 203-215
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Lucrarea de faţă analizează cele patru poziţii sintactice disponibile pentru adverbele de mod, în cadrul teoretic propus de Ernst (2002, 2004), în care poziţiile sintactice se corelează cu interpretările semantice ale adverbelor. Argumentele prezentate în lucrare indică o preferinţă în limba română pentru două poziţii ale adverbului de mod care să nu presupună efecte suplimentare de prozodie, şi anume, poziţia verb-adverb-obiect şi poziţia verb-(object)-adverb. Celelalte două poziţii rămase, i.e. poziţia subiect-adverb-verb şi poziţia adverb-(subiect)-verb, sunt accesibile adverbelor de mod, însă numai cu efecte de prozodie, aceste poziţii favorizând mai degrabă apariţia adverbelor cu citire orientată către subiect sau topic.
Language: English
Links:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].