“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Fundamentarea biblică a terminologiei trinitare la părinții greci ai Bisericii din veacul al IV-lea

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, III, p. 107
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

90Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
69Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
89A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: