“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Galateni 5:12 între imprecație și ironie. Avatarurile unei remarci polemice a Sf. Pavel în tradiția biblică românească

Author:
Publication: Receptarea Sfintei Scripturi: între filologie, hermeneutică şi traductologie. Lucrările Simpozionului Naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, II, p. 359
p-ISSN:2285-5580
Publisher:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

110Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
70Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: