“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

DE-phrases and specificity in Old Romanian

Author:
Publication: Bucharest Working Papers in Linguistics, XVI (1), p. 35-42
p-ISSN:2069-9239
Publisher:Universitatea din București
Place:București
Year:
Abstract:Romanian inherited the Romance de-genitive from Latin. In the 16th century, the de-genitive had an archaic character and was used in the formal register. The absence of the de-genitive from original documents goes to show that it was not used in the spoken language any longer. In the first grammar textbooks of Romanian, from the 18th century, the de-genitive was a bookish form.
Key words:de-genitive, functional preposition, definiteness, Old Romanian
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 20

44Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
7Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
15Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
9Maria IliescuRomâna din perspectivă romanică
Le roumain dans la Romania. Rumänisch: die östliche Sprache der Romania
Editura Academiei2007
168Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
53Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
25Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
173Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
66Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
40Ion CoteanuMorfologia numelui în protoromână (româna comună)Editura Academiei1969
54Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
81Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
10Wilhelm Meyer-LübkeRumänisch und romanischEditura Academiei1930
16Alexandru RosettiLettres roumaines de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, tirées des Archives de BistritzaGS, II (2), 1871926
45Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992
136Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: