“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Lexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelor

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LII, Section Istoria limbii, p. 103-111
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Abstract:Dans cet article, on se propose de faire une description du vocabulaire de l’oeuvre de Varlaam, et particulièrement, de la synonymie et de la formation des mots.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 7

60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
20Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
136Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
167Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
204Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Claudia TudoseLexicul de bază în secolul al XVI-leaSCL, XVI (5), 6191965
1Claudia TudoseLexicul de bază în secolul al XVI-lea (II)SCL, XVI (6), 8011965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: