“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Perceptions of the Future Tense in Romanian

Authors:
Publication: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philologia, LVI (2), p. 243
p-ISSN:1220-0484
e-ISSN:2065-9652
Publisher:Editura Presa Universitară Clujeană
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

69Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
84Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
46Édouard BourciezÉléments de linguistique romaneKlincksieck1910; 1956; 1967; 1992

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: