“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii române

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXI, Section Miscellanea, p. 205
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 4

References in this publication: 19

5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
2Victor Celac„Vitalitatea” etimoanelor ca metodă în etimologieSaramandu, 1732011
2Éva Buchi, Wolfgang SchweickardCe qui oppose vraiment deux conceptions de l’étymologie romane. Réponse à Alberto Vàrvaro et contribution à un débat méthodologique en coursRLiR, 75, 628-6352011pdf
7Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Literele A, ĂFD, XXIX, 522010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
47Marius SalaIntroducere în etimologia limbii româneEditura Univers Enciclopedic; Editura Academiei1999; 2005
64Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
61Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
2Nicolae SaramanduDialectele românești sud-dunărene și dicționarele etimologice ale limbii româneSCL, XXXIV (4), 3171983
58Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
232August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
56Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
158Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: