“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Forme și valori ale verbului în graiurile muntenești

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXVII, p. 111
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 67

16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
121Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
7Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
59Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
2Nicolae SaramanduDespre structura dialectală a dacoromâneiLR, XLVI (1-3), 1851997
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
89Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999
43Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
1Maria MarinNedeterminat și omnitemporal în vorbirea popularăFD, XI, 1391992
3Nicolae SaramanduIotacizarea verbelor și structura dialectală a dacoromâneiLR, XLI (1-2), 831992
1Ruxandra Pană-BoroianuRepetiția sintactică pleonastică în graiurile munteneștiFD, XI, 1691992
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
1Maria MarinLe passé simple dans les parlers dacoroumains actuelsRRL, XXXIV (4), 3051989
43Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
10Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
214Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
11Maria MarinFormes verbales périphrastiques de l’indicatif dans les parlers dacoroumainsRRL, XXX (5), 4591985
6Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu: formele de tipul ziseiLR, XXXIII (5), 4261984
185Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
56Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
11Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
219Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
33Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
4Rodica OrzaSufixele -ez și -esc în graiurile limbii româneCL, XXIII (1), 351978
6Magdalena VulpeDespre aria de răspîndire a perfectului simplu în graiurile munteneștiCL, XXII (2), 2551977
3Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul sigmatic al verbelor a fi, a avea și a vreaLR, XXV (1), 551976
4Nicolae SaramanduArii fonologice și zone dialectale de tranziție (pe baza N.A.L.R.–Oltenia, vol. I–II)SCL, XXVI (2), 1191975
68Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
79Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
15Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
5Gheorghe ChivuO normă a limbii române literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: câne, mâne, pâneLR, XXII (1), 511973
5Grigore BrâncușGraiul din MunteniaLR, XXII (1), 371973
74Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
8Constantin FrâncuCu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii româneFD, VII, 1791971
2Maria MarinÎn legătură cu o formă muntenească de perfect simpluFD, VII, 3171971
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
6Alexandru GraurDiatezeleSCL, XX (1), 131969
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
2Ion GhețieAsupra repartiției dialectale a dacoromâneiLR, XVIII (5), 5031969
21Gabriela Pană DindeleganRegimul sintactic al verbelor în limba română vecheSCL, XIX (3), 2651968
2Ion MăriiInfinitivul lung cu valoare verbală. NoteCL, XIII (2), 3271968
66Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
40Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 1751967pdf
html
77Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
3C. SăteanuPredicatul compusCL, XI (2), 2431966
9Frieda EdelsteinPerifraze verbale formate din a fi și gerunziul verbului de conjugat în limba românăCL, XI (2), 2531966
3Rodica OrzaForme de viitor în Atlasul lingvistic românCL, XI (2), 2211966
4Victor IancuVechimea iotacizării verbelor româneștiCL, XI (2), 2711966
4Victor IancuDespre „natura” iotacizării verbelor româneștiCL, X (2), 2811965
1Emil Petrovici, Gr. RusuSchiță a sistemului conjugării în dacoromîna comunăCL, IX (2), 2151964
14Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
4Alexandru GraurEvoluția conjugării în romîneșteSCL, XIII (2), 1531962
18Matilda Caragiu Marioțeanu„Moduri nepersonale”SCL, XIII (1), 291962
5Teofil TeahaGraiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilorLR, XI (1), 951962
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
8Sorin StatiValorile participiuluiLR, VII (5), 271958
26Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor daco-romîneLR, V (2), 381956
4Emil PetroviciUnele probleme de dialectologie și geografie lingvisticăLR, III (1), 101954
16Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 51954
3R. Ocheșeanu, L. VasiliuDespre valoarea verbală și adjectivală a participiuluiLR, III (6), 161954
66Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
189Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
99Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: