“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Forme de conjugare mixtă în limba romînă

Author:
Publication: Buletinul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, II, p. 47
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iași
Year:

Citations to this publication: 3

0Martin MaidenCu privire la geneza vocalelor tematice în sistemul verbal dacoromanicDindelegan, 2472017
49Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Martin MaidenDespre unele elemente „goale” în sistemul morfologic al limbii române normate și al graiurilor româneștiDR, s.n., XI-XII, 1792006-2007pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].