“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

On the Syntactic Specialization of Romanian Demonstratives and the Grammaticalization of the article cel

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LX (1)
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:The paper discusses the diachronic syntactic specialization of Romanian demonstratives according to the morphophonological weak/strong distinction, and the grammaticalization of the article CEL, specific to Romanian from a Romance perspective. It is shown that the reanalysis of the aphaeretic form of the distal demonstrative as the article CEL, through a grammaticalization process that regularly took place in the emergence of Romance determiners, strongly correlates with the diachronic specialization of Romanian demonstratives and with other syntactic changes taking place across-the-board in the Romanian DP.
Key words:diachronic specialization, demonstrative, determiner, reanalysis, grammaticalization, Romanian
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 8

1Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
0Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
0Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 58, 2015). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2015LR, LXV (2), 181-3332016pdf
62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Adam LedgewayParallels in Romance Nominal and Clausal MicrovariationRRL, LX (2-3), 105-1272015pdf
html
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
13Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015

References in this publication: 31

4Adina Dragomirescu, Alexandru NicolaeL’ellipse nominale avec article défini de l’ancien roumain au roumain moderne : Le cas du participe passéCILPR2013/4, 137-1522016pdf
html
62Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 272014pdf
html
60Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
27Maria Stanciu IstrateReflexe ale medievalității europene în cultura română veche
Varlaam şi Ioasaf în cea mai veche versiune a traducerii lui Udriște Năsturel
Editura Muzeului Național al Literaturii Române2013
46Adam Ledgeway
  • From Latin to Romance
    Morphosyntactic Typology and Change
  • De la latină la limbile romanice
    Schimbare morfosintactică și tipologică
Oxford University Press; Editura Univers Enciclopedic Gold2012; 2017
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
22Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeNominal Peripheries and Phase Structure in the Romanian DPRRL, LVI (1), 35-682011pdf
html
24Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
4Alexandra CornilescuMeasure Phrases and the syntax of Romanian nouns and adjectivesBWPL, XI (1)2009pdf
html
6Andra VasilescuStrategii pragmatice de reluare, gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1 – GN2LR, LVIII (2), 2752009html
4Irina Nicula ParaschivUtilizări pragmatice ale demonstrativului în limba vorbită actuală: asta vs aceastaDinamica, 1272008
14Alexandra CornilescuDespre trăsăturile periferice şi cum le-am putea folosiDindelegan2007
7Maria IliescuL’article adjectival roumain: un exemple de récurrence typologique cycliqueRRL, LI (1), 159-1642006pdf
html
171Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
13Guglielmo CinqueA Phrasal Movement Analysis of the Romanian DPAUI, XLIX-L, 1292003-2004
122Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
24Bernd Heine, Tania KutevaWorld Lexicon of GrammaticalizationCambridge University Press2002
176Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
122Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
175Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
181Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
56Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
82I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
2Alexandru NiculescuObservations sur les démonstratifs daco-roumains provenant du lat. illeRRL, XIII (5), 4711968
33Maria Manoliu-ManeaSistematica substitutelor din româna contemporană standardEditura Academiei1968
56Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
1. Contribuții gramaticale
Editura Științifică1965
38Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
129Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
91Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: