“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cu privire la repartiția graiurilor daco-romîne

Author:
Publication: Limba română, V (2), Section Gramatică și vocabular, p. 38
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 26

0Iulia Mărgărit„Atestări involuntare” (IV). Pe marginea unui glosar dialectalLR, LXIV (4), 559-5672015pdf
0Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
0Daniela GîfuCreating of parallel lexicons for Romanian and MoldovanCCI, 3, 624-6332014pdf
html
0Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
0Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
7Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
0Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
4Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Maria MarinLocul graiurilor românești din Ungaria în structura dialectală a dacoromâneiFD, XXXII, 872013pdf
0Iulia MărgăritCâteva observaţii în legătură cu vocabularul românilor timoceni (Bulgaria) LR, LXI (2), 2352012pdf
html
0Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
0Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
0Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
1Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
3Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
60Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
2Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
99Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
60Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
24Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html
2Ioan PătruțInfluences slaves et magyares sur les parlers roumainsRSL, I, 311958pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].